Czy w Polsce istnieje dużo zabytków wpisanych na listę UNESCO?

Podróżowanie ma bardzo wielu zwolenników i rokrocznie po drogach, torach oraz transportem powietrznym ludzie przemieszczają się poza miejsca swojego stałego zamieszkania. Dzieje się tak na świecie i w Polsce, a celem niektórych podróży jest zwiedzanie miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czym są takie obiekty i jak do nich dotrzeć najłatwiej?

Czym jest Światowe Dziedzictwo UNESCO?

Są na świecie miejsca oraz obiekty unikatowe, ze wszech miar warte podziwiania dziś, jak i zachowania dla przyszłych pokoleń. Takie obiekty są szczególnie chronione i aby ową ochronę formalnie usankcjonować większość państw na ziemi podpisała konwencję, w myśl której powstała Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Obiekty UNESCO w Polsce również istnieją, a dodatkowo wiele miejsc zostało do tej listy zgłoszonych i aktualnie oczekuje na wpis: https://polregio.pl/pl/zmysl-podrozowania/polskie-obiekty-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-unesco/. Są to zarówno obiekty dziedzictwa kulturalnego, czyli dokonania ludzi w Polsce w dziedzinie architektury i urbanistyki, jak i obiekty przyrodnicze. Do wszystkich miejsc z listy UNESCO w Polsce można dojechać wygodnie pociągiem albo samochodem, chociaż poruszanie się w strefach wpisanych na listę zazwyczaj używanie środków transportu wyklucza, a w niektórych sytuacjach uniemożliwia poruszanie się jakiekolwiek.

Czym są obiekty UNESCO w Polsce?

Większość obiektów z listy UNESCO w Polsce to zabytki, czyli dzieło ludzkiej myśli i rąk, ale po kolei.

Białowieski Park Narodowy obejmuje pierwotny nizinny las, a na liście UNESCO dzielony jest z Białorusią. Ponadto pradawne i pierwotne lasy bukowe, obecne w Polsce i wielu innych krajach Europy.

Obiekty mieszane, jak Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, które są powiązane z działaniem człowieka, ale jednocześnie pierwotnie były tworem geologicznym. Oraz analogicznie, także Krzemionki pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego oraz Kopalnia rud cynku, ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach.

Wszystkie pozostałe polskie obiekty UNESCO są już związane wyłącznie z myślą twórczą człowieka i są to:

 • krakowskie Stare Miasto;
 • obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau;
 • warszawskie Stare Miasto;
 • Stare Miasto w Zamościu;
 • średniowieczny zespół miejski w Toruniu;
 • krzyżacki zamek w Malborku;
 • Kalwaria Zebrzydowska;
 • Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy;
 • drewniane kościoły południowej Małopolski:
 • wspólnie z Niemcami Park Mużakowski nad Nysą;
 • wrocławska Hala Ludowa;
 • karpackie drewniane cerkwie w Polsce i na Ukrainie.

Do większość zabytkowych miejsc można swobodnie dojechać m.in. koleją, a następnie zwiedzać. W niektórych sytuacjach obowiązują jednak ograniczenia.

Czy wszystkie zabytki z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce można zwiedzać?

Swobodnie można zwiedzać wszystkie stare miasta z listy UNESCO, a kopalnie soli w Wieliczce i Bochni nie tylko umożliwiają zwiedzanie, ale również korzystanie z leczniczych tężni solankowych. Zarówno kopalnie soli, jak i cynku ołowiu i srebra zwiedzać można jednak wyłącznie z przewodnikiem. Największe ograniczenia występują w Białowieskim Parku narodowym, po którym wolno poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach, a rezerwat ścisły nie jest dostępny dla zwiedzających wcale.

kordian Autor