Audyt – kontrola jakościowa działań w obszarze mediów społecznościowych.

Jeśli jak do tej pory nie spotkaliście się państwo z określeniem takim, jak audyt social media i jest to dla was zupełnie nowe pojęcie, warto byście poznali podstawowe informacje, jakie są z nim związane. 

Proces ten, polega na rzetelnym przeglądzie oraz obiektywnej weryfikacji wszystkich prowadzonych przez nas kont, które są obecne i aktywnie funkcjonują w mediach społecznościowych. 

Weryfikacja działań oraz wiarygodna ocena strategii social marketingowej

Na audyt oraz związaną z nim wymierną, mającą wesprzeć nasze działania obserwację, składają się wszystkie czynności, które są przez nas podejmowane w social mediach, a także strategia marketingowa, mająca na uwadze przede wszystkim cel, na którego osiągnięciu szczególnie nam zależy.

Przeprowadzając tego rodzaju lustrację, zależy nam głównie na tym, aby się dowiedzieć, jaki jest pełny obraz naszej marki oraz jej wizerunku. Osiągając ten właśnie cel, możemy podjąć szereg działań, które pozwolą nam na dokładne sprawdzenie tego, co możemy poprawić we własnej prezencji tak, aby mogła ona działań na naszą korzyść w dużo większym stopniu. Zobacz także inne wskazówki na blogu Kohai.

Mocne punkty audytu social media

  • Na pewno jest to narzędzie, które pozwala na prowadzenie efektywnego marketingu w mediach społecznościowych. 
  • Pozwala na globalna ocenę rezultatów wszystkich podjętych przez nas działań na polu społecznościowych platform internetowych, związanej z nimi komunikacji, wymiany informacji oraz tworzonych i przekazywanych w ich obszarze treści.  
  • Dzięki niemu, możemy łatwo zweryfikować swoją dotychczasową pracę oraz dokonać relatywnej oceny swoich mocnych i słabych stron.
  • Audyt tego rodzaju, umożliwia również wprowadzenie korzystnych zmian w prowadzonej przez nas strategii marketingowej.   
audyt social media

Okresowo korygowana oraz prowadzono w prawidłowy sposób strategia marketingowa, jest bardzo ważnym elementem oddziaływania na naszych odbiorców, a bez social mediów, trudno jest sobie dziś wyobrazić życie. Z tej właśnie przyczyny, warto jest wykorzystać to, co wydaje się w marketingu społecznościowym najlepsze, czyli jego łatwość dotarcia do grupy docelowej, możliwość korzystania z wielowymiarowych form promocji oraz stwarzaną przez niego przestrzeń, umożliwiającą nam prowadzenie kreatywnych kampanii reklamowych.    

kordian Autor