Internetowy kurs języka angielskiego

W dobie pandemii wiele osób preferuje rozwiązania, dzięki którym możliwe jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu z przypadkowymi ludźmi; np. zamiast biec do galerii, by oddać się przedświątecznemu zakupowemu szaleństwu – wolą wygooglować prezenty dla bliskich i zapłacić za nie online. Samorozwój i kształcenie się w wersji zdalnej również zyskują co raz więcej sympatyków. Jednym z rodzajów oferowanych kursów zdalnych jest język angielski w trybie online prowadzony za pośrednictwem popularnego komunikatora „skype”.

Co to jest „skype”

Skype jest jednym z komunikatorów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie rozmów i transmisji wideo. Warunkiem jest posiadanie przez wszystkich użytkowników sprzętu elektronicznego obsługującego aplikację (parametry sprzętu muszą odpowiadać wytycznym zawartym w informacjach o aplikacji, z którymi należy zapoznać się przed jej instalacją, aczkolwiek nie jest to program szczególnie wymagający – nawet najprostszy sprzęt powinien go bez problemu obsłużyć), wyposażonego w:
– sprawną kamerę,
– mikrofon.

Lekcje przez Skype

Zajęcia jakimi jest angielski przez Skype https://edoo.pl/angielski/ wymagają od uczestników aktywnego brania udziału w prowadzonych rozmowach i proponowanych przez prowadzącego aktywnościach. Przez wzgląd na to, iż większość szkół językowych nie praktykuje punktowania swoich kursantów, jedyną możliwością weryfikacji postępu słuchacza jest ocena jego aktywności podczas zajęć. Ponadto włączanie się do konwersacji pomaga przełamać lęk przed używaniem języka obcego, poprawić akcent, pewność siebie w rozmowie i wzbogacić zasób słownictwa.

Czytanie i pisanie

Oczywiście angielski przez Skype nie opiera się wyłącznie na mówieniu i słuchaniu. Organizatorzy duży nacisk kładą także na umiejętności związane z interpretacją czytanego tekstu oraz gramatyką i interpunkcją.

kordian Autor