Czym jest i skąd się wzięła turystyka biznesowa?

Turystyka biznesowa z definicji jest rodzajem turystyki obejmującej ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach służbowych poza swoim codziennym otoczeniem. Składają się na nią różne aktywności, takie jak zabawa, rozrywka, wypoczynek, relaks, które są łączone z celami biznesowymi.

Rodzaje turystyki biznesowej

Turystykę biznesową możemy podzielić na kilka głównych rodzajów:

  • turystyka targowa – inaczej turystyka wystawowa, podczas której na specjalnie przygotowanych i zorganizowanych targach sprzedaje się różnego rodzaju produkty i usługi,
  • turystyka konferencyjno-kongresowa – nazywana również turystyką spotkań, obejmuje takie wydarzenia jak konferencje, szkolenia, kongresy i inne spotkania organizowane przez przedsiębiorstwa, partie polityczne, wszelkie instytucje i stowarzyszenia,
  • turystyka motywacyjna – inaczej zwana turystyką stymulacyjną, jest ona organizowana w celu zmotywowania pracownika przez pracodawcę do dalszej wydajnej pracy w firmie, jest to pewnego rodzaju sposób nagradzania pracowników, przynoszący wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
turystyka biznesowa
http://meetingart.pl/oferty/turystyka-biznesowa/

Skąd wziął się pomysł na turystykę biznesową

Wraz ze wzrostem gospodarczym świata po zakończeniu drugiej wojny światowej zaczęto bardziej otwierać się na świat. Jednymi z czynników wpływających na rozwój turystyki biznesowej są:

  • rozwój handlu międzynarodowego, powstanie stowarzyszeń o wolnym handlu,
  • wzrost mobilności społeczeństwa poprzez unowocześnienie środków transportu, umożliwiających szybkie i sprawne poruszanie się po świecie,
  • rozwój korporacji międzynarodowych,
  • chęć wymiany myśli i technologii z resztą świata,
  • powstanie i rozwój nowoczesnego hotelarstwa,
  • rozwój medycyny, który znacznie zwiększa ochronę ludzi przed egzotycznymi chorobami.

kordian Autor